Hemsida | Logga in | Glömt lösenordet

 

Projektet “Explain – How to tell what you know well” syftar till att ta fram en uppsättning verktyg för lärandestöd för att hjälpa studerande att på ett bättre sätt förklara vad de lärt sig under sitt deltagande i olika kurser.

 

Denna uppsättning verktyg är användbar för lärare, studerande och föräldrar och täcker fyra steg som är oumbärliga för att garantera en effektiv muntlig framställning:

 

 

 

 

> Kartlägg din kunskap

 

Hur man planerar sitt lärande, samlar in data och information samt bekräftar att man verkligen har förstått innebörden av olika begrepp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Sammanställa text  

 

Hur man gör sammanställningar och förbereder texter till skiftliga uppgifter eller muntliga presentationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Hantera siffror 

Hur man hanterar gruppering och presentation av numerisk data med hjälp av infografik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Tala lätt 

Hur man förbättrar muntliga framställningar inför prov och offentliga presentationer  

 

 

 

 

 

 

 

 ì

 

Resurserna kommer att få stöd av en uppsättning handböcker:


> för lärare: hur man integrerar och bedömer nyckelkompetenser inom det ämnesområde som undervisas
> för studenter och föräldrar: hur man blir en självständig student och förmedlar vad man kan


Alla resultat som tas fram inom projektet kommer att finnas tillgängliga gratis genom denna hemsida: www.explainwell.org.


 


 

 

ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships Italy

2014 -1-IT01- KA200 - 002650

 

 

Detta projekt har finansierats med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen.
Denna hemsida speglar enbart upphovsmannens åsikter och Kommissionen

kan inte hållas ansvarig för det sätt på vilket

den inkluderade informationen kan komma att användas.